Betygalos Maironio gimnazijos II-oji abiturientų laida

Didžiuojamės žemietės Nijolės Leščinskaitės Balčiūnienės apdovanojimu

Liepos 6 d. rytą Valstybės – Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos proga Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojimus už nuopelnus Lietuvai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje įteikė kelioms dešimtims lietuvių ir užsienio valstybių piliečių.

Už indėlį į lietuvybės saugojimą ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi apdovanota buvo ir Senojo baltų tikėjimo bendrijos Romuva vaidilė, visuomenininkė, etninės kultūros, lietuvių kalbos tarmių, tautinių vertybių, lietuvybės pietryčių Lietuvoje ir etninėse lietuvių žemėse puoselėtoja Nijolė Leščinskaitė Balčiūnienė, kuri 1967 metais baigė Raseinių rajono Betygalos vidurinę mokyklą.

Informacija apie studijas ŠU

Integruotų gamtos mokslų pedagogika

Kultūrinė edukacija

Norėtume akcentuoti, kad stojantieji į pedagogines studijas (Integruotų gamtos mokslų pedagogika) turi būtinai užsiregistruoti LAMA BPO pedagoginės motyvacijos patikrinimui iki birželio 26 d.

Trumpas video, kaip užregistruoti prašymą į tikslinio finansavimo vietą,
www.youtube.com/watch?v=Z4CoxFJqIE4&feature=youtu.be

Motyvacijos tikrinimas vyks po Joninių.

Tęstinė vasaros vaikų užimtumo stovykla „Augu sveikas“

Vasaros pradžioje, birželio 1-7 dienomis, Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje buvo suorganizuota 5 dienų vaikų vasaros užimtumo stovykla „Augu sveikas“, kurioje dalyvavo 1-4 klasių mokiniai. Šis projektas yra tęstinis, pradėtas vykdyti prieš trejus metus. Organizuojant vasaros poilsio stovyklą siekiama pasirūpinti vaikų turiningu laisvalaikiu vasaros atostogų metu bei ugdyti vaikų pilietiškumą. Vaikų vasaros poilsio stovyklai vadovavo socialinė pedagogė Daiva Butkienė ir kūno kultūros mokytojas Ričardas Digrys.

Pagrindinis projekto tikslas – organizuoti kūrybingą ir prasmingą poilsį, mokyti vaikus užmegzti draugiškus santykius, sukurti nuoširdžią betarpišką atmosferą, ugdyti fizinį aktyvumą, meilę gamtai ir savam kraštui.

Pirmąją užsiėmimų dieną vaikai kūrė stovyklos atributiką, susiskirstė į tris būrius, kuriuos pristatė plakatais ir savo sukurtomis skanduotėmis, žaidė žaidimus, piešė piešinius.

Antrąjį stovyklos rytą, po pusryčių, prasidėjo linksmybės gimnazijos stadione. Vaikai statė palapinę, ieškojo smėlyje užkasto „lobio“, sportavo.

Trečiąją stovyklos dieną vaikai piešė ant asfalto, gimnazijos gėlyną papuošė savo rankomis padarytais vėjo malūnais, drugeliais ir gėlytėmis, žaidė stalo žaidimus.

Ketvirtoji diena – žygis prie Dubysos, kur vaikai tikrai gerai praleido laiką mūsų gimnazijos mokinio tėvelių kaimo turizmo sodyboje. Čia šokinėjo ant batuto, pabuvojo jurtoje, žaidė tinklinį ir kitus žaidimus.

Penktąją dieną laukė išvyka į Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnaziją. Šioje mokykloje taip pat vyko vasaros užimtumo stovykla. Visi vaikai stebėjo gimnazijos mokytojos filmuotą pamoką „Šiaulėnų krašto lankytinos vietos“, aplankė miestelio muziejų, koplyčią ir apžvalgos aikštelę, kur draugiškai žaidė ir pramogavo. Socialinė pedagogė Laima Šlekienė mūsų gimnazijos mokinukams surengė loteriją, kuri visiems buvo laiminga, nes kiekvienas laimėjo po pliušinį žaislą.  Mes taip pat nustebinome savo naujus draugus įteikdami didelį maišą saldainių ir kiekvienam stovyklautojui  padovanojome po atšvaitą su šypsenėle linkėdami saugios ir smagios vasaros. Dovanomis pasirūpino mūsų rėmėjai – ūkininkas Vytautas Butkus ir sporto klubas „KIK – THAI – DUBYSA“.

Labai svarbu, kad į šį projektą buvo įtraukti mokiniai iš socialiai remtinų šeimų. Užimtumas vasarą reikalingas visiems vaikams, tačiau labiausiai tiems, kuriems mokykla yra dažnai vienintelė galimybė sužinoti ir pamatyti kažką nauja. Apibendrindami stovyklos veiklą nusprendėme, kad iškeltus tikslus pasiekėme: puikiai praleidome laiką, susiradome naujų draugų, išsidalinome padėkas ir dovanėles, linkėjome vieni kitiems saugios, gražios ir šiltos vasaros.

                                                                                                  Socialinė pedagogė Daiva Butkienė

 

Mokslo metų užbaigimo šventė

Dėl Gaisrinės saugos studijos valstybės finansuojamose vietose

Vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1V-406 ,,Dėl asmenų, pageidaujančių mokytis kitose švietimo įstaigose, poreikio nustatymo 2016 metais“ yra nustatytas 10 (tiksliniu būdu valstybės finansuojamų) vietų poreikis studijuoti pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto gaisrinės saugos studijų programą.

Norintiesiems pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas gaisrinės saugos studijų programos vietas būtina užpildyti atskirą bendrojo priėmimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Į tokią vietą priimtas studentas turės pasirašyti studijų tikslinio finansavimo sutartį, pagal kurią įsipareigos ne trumpiau kaip 5 metus dirbti pagal baigtą studijų programą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.

Siekiančiuosius studijuoti tikslinėse studijų vietose per bendrąjį priėmimą atsirinks pati aukštoji mokykla iš kandidatų, turinčių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus siuntimą.

Pageidaujantieji pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas turi iki š. m. birželio 20 d. kreiptis į departamentą arba apskrities priešgaisrines gelbėjimo valdybas pagal gyvenamąją vietą dėl siuntimo išdavimo. Su šiais studentais taip pat bus pasirašytos Stojimo į vidaus tarnybą sutartys.

Minėti siuntimai į mokymo įstaigas išduodami ir stojimo į vidaus tarnybą sutartys pasirašomos vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu ir Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-72 „Dėl priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Gegužės 31 dieną, mes, šeštos klasės mokiniai, vykome į Raseinių siuvimo fabriką AB „Šatrija“. Prie įėjimo mus pasitiko AB „Šatrija“ pardavimų vadybininkė Zita. Ji supažindino su įmonės įkūrimo istorija.

Sužinojome, kad 1955 m. buvusių kareivinių patalpose buvo įsikūręs Kauno fabriko „Spalis“ filialas. 1962 m. buvo pastatytas naujas korpusas su erdviais, gražiais cechais, sumontuoti nauji įrengimai. Cechas tapo savarankišku fabriku ir dirbančiųjų pasiūlymu buvo pavadintas „Šatrija“.

Įmonėje siuvami įvairūs specialiosios paskirties rūbai – apranga ugniagesiams, narams, lakūnams, policijos pareigūnams, taip pat drabužiai, skirti buriuotojams, medžiotojams, slidininkams, žvejams, motociklininkams; drabužiai, skirti ekspedicijoms ypatingomis oro sąlygomis ir pan.

Lydimi vadybininkės, ekskursiją po įmonę pradėjome nuo trečiojo aukšto, kuriame yra audinių ir furnitūros sandėliai bei yra siuvama produkcija. Antrajame aukšte yra sukirpimo ir siuvimo cechai, o pirmajame yra siuvimo cechas ir gatavos produkcijos sandėlis. Mums įdomiausia buvo pirmajame aukšte. Ten mes ne tik apžiūrėjome pasiūtą aprangą ugniagesiams, bet ją ir pasimatavome.

Ekskursija mums labai patiko. smagu, kad Raseiniuose yra AB „Šatrija“, kurios gaminamą produkciją dėvi specialios paskirties įstaigų darbuotojai, palaikantys tvarką ir gelbstintys žmonių gyvybes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

 

 

Keturi metai – tam, kad užaugtum,

Kad kasas nusikirptum,

Kelnes suplėšytum…

Keturi metai – tam, kad išmoktum,

Kada patylėti ir pasakyti.

Šiais žodžiais prasidėjo Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos ketvirtokėlių  išleistuvės. Gegužės 31 dieną į aktų salę susirinko ne tik būsimieji penktokai, bet ir jų tėveliai, seneliai, broliukai ir sesutės, mokyklos darbuotojai, pradinukai. Paskutinis koncertas  sujaudino kiekvieno širdį, nukėlė į praeitį, pažvelgė, kokie buvo mokinukai. Taip greitai prabėgo ketveri metai – ne vienas sėdintis salėje nubraukė ašarą. Gimnazijos mažieji ketvirtokėliai susirinkusiems dainavo gražiausias  dainas, šoko linksmiausius šokius.

Nuotaiką pakėlė direktoriaus pavaduotojos ugdymui perskaitytas įsakymas dėl kėlimo į aukštesnę klasę. Direktorė pradinukams įteikė padėkas už gerą mokymąsi, dalyvavimą įvairiuose renginiuose ir olimpiadose. Ketvirtokėliai gavo savo pirmąjį svarbų dokumentą – Pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

Dėkojame pirmokėliams, antrokėliams, trečiokėliams ir visiems, išleidusiems mus į penktą klasę.

                                                                      Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Lina Liutkienė

Mūsų mokyklos  6 klasės mokinys Simas Ambrulaitis žaisdamas rajono vaikų krepšinio rinktinės sudėtyje tapo Šiaurės Lietuvos krepšinio lygos trečios vietos laimėtoju.