Tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2017

Jau 15 – ta paroda STUDIJOS 2017 kviečia prisijungti prie trijų dienų renginio, kuriame dalyvaus visos Lietuvos aukštosios bei profesinės mokyklos, universitetai iš užsienio, neformaliojo ugdymo ir jaunimo organizacijos, verslo įmonės. Šie metai ypatingi – virš 220 dalyvių, daugiau nei 200 renginių, o svarbiausia – po vienu stogu visa reikalinga informacija, padedanti apsispręsti kur mokytis ir studijuoti, kaip planuoti karjerą! Skaityti toliau

„Baltomis drobulėmis  aprišo / Sausio šerkšnas Lietuvos žaizdas.“

                                                                                                                          J.Nekrošius

Sausio 13-ąją Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazistai paminėjo tradiciškai 8.00 val. uždegdami kabinetuose atminimo žvakeles žuvusiesiems, giedodami valstybės himną, vėl ir vėl prisimindami tą kraupią naktį.

12.00 val. gimnazistai rikiavosi iškilmingai eisenai į Betygalos miestelio aikštę, kur degė Sausio 13-osios laužas. Rikiuotės priekyje žengė pradinių klasių mokiniai, už jų rikiavosi mokyklos jaunieji šauliai ir kiti gimnazistai. Jų rankose plazdėjo Trispalvės, o šauliai, vadovaujami istorijos mokytojos metodininkės Rasos Adomaitienės, drąsiai ir ryžtingai vedė koloną skanduodami būrio skanduotę.

Prie laužo skambėjo dainos, atliekamos Raseinių kultūros centro Betygalos filialo darbuotojos Vaidos Aputytės, ir eilėraščiai, skirti  Sausio 13-osios didvyriams, kuriuos skaitė gimnazistai; prisiminimais apie Laisvės gynėjus pasidalino Betygalos bendruomenės „Betygala“ pirmininkė Gema Račienė, kalbėjo Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos direktorė Darė Zurlienė, Betygalos seniūnas Stanislovas Totilas. Šį renginį į vieną gražią pynę supynė Janina Baltkojienė, Raseinių r. kultūros centro, Betygalos filialio direktorė.

                                                                                       Lietuvių k. mokytoja B. Barodicienė

2017 m. sausio 3 d. Raseinių PPT specialistų komanda Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje vedė praktinį seminarą mokyklų VGK nariams „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis, galimybės ir iššūkiai“. Seminare dalyvavo komandos iš Raseinių r. Martyno Mažvydo gimnazijos, Raseinių r. Šiluvos gimnazijos ir Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos.

Seminaro metu aptarti mokyklų VGK veiklos stiprybės ir sunkumai, efektyvaus komandinio darbo organizavimo ypatumai, pagalbos vaikui ir šeimai planavimas (situacijos analizė, tinkamiausių pagalbos priemonių parinkimas, veiksmų plano sudarymas, įgyvendinimas ir įvertinimas). Itin daug dėmesio skirta konkrečių atvejų analizei.

Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba  Betygalos Maironio gimnazijos komandai dėkojo  už pedagogiškai ir psichologiškai profesionalias įžvalgas svarstant sudėtingus kolegų atvejus, taktiškai pateiktas pastabas.

Penktadienį, gruodžio 9 dieną, minėjome antikorupcijos dieną. I-IVg klasių mokiniai diskutavo apie kovą su korupcija ir jos daromą žalą visuomenei, atliko kūrybines užduotis. Ig klasės mokinė Simona Morkutė  pristatė 2014 m. Transparency International korupcijos suvokimo indekso tyrimo rezultatus, kurie rodo, kad Lietuvoje korupcijos lygis truputį mažėja. Prieš diskusiją, per pilietiškumo pamoką Ig klasės mokiniai pasiruošė ir atliko mokyklos, miestelio bendruomenės, seniūnijos darbuotojų apklausą „Ką žinote apie korupciją“. Tikiuosi, kad  mūsų mokiniai bus nepakantūs korupcijai, sugebės savo problemas spręsti kitokiais, teisėtais būdais.

                                                                            Istorijos mokytoja Rasa Adomaitienė

Projektas „Senių Besmegenių mokykla“ priešmokyklinėje grupėje

Mes nulipdėm sniego senį.

Sniego senį, besmegenį,

Na, o senis besmegenis-

Nesmagu, vaikai be senės…

Kai mūsų šalyje aštrų šaltuką keičia vėjuotas atodrėkis, atodrėkį – vėl šaltis, šaltį – atšilimas ir t.t., nejučia kyla noras vis tiek kažkaip džiaugtis ta žiema. Gal paprasčiausiai pastatyti sniego senį? Daug sniego senių? Bet… kai sniegas limpa – pučia žvarbus vėjas ir nesinori iš namų kelti kojos. O kai spusteli šaltis, – nebelimpa sniegas. Taip ir nėra nei sniego senio, nei sniego senės. O ką jau apie jų anūkus bekalbėti.

Gimnazijos priešmokyklinėje grupėje gruodžio 1-2 dienomis vyko projektas “Senių Besmegenių šalyje”. Jo idėja – suvienyti bendruomenę džiugiai pasitikti artėjančias šventes, netradiciškai papuošti grupę darbeliais bendra tema – Sniego seniais, pagamintais įvairia technika. Siekėme skatinti vaikų kūrybiškumą, į kūrybinį procesą įtraukti šeimas.

Betygalos Maironio gimnazijos priešmokyklinės „Zuikučių“ grupės ugdytiniai ir jų šeimos nariai  „ pasipustė delniukus ir nulipdė anūkus“. O lipdė ir iš vatos, ir iš folijos, ir iš plastiko, ir iš popieriaus, ir net vėlė iš vilnos.

O gruodžio 2 dieną vaikai, jų tėveliai, gimnazijos bendruomenė rinkosi į atvirą veiklą ir projekto užbaigimą „Senių Besmegenių mokykla“. Vaikai deklamavo, dainavo, šoko, tėveliai su vaikučiais gamino besmegenius grupės papuošimui. Veiklą užbaigėme bendromis vaišėmis, kurias gamino patys vaikai, jų mamos.

Žodžiu, buvo ne tik gražu, bet ir linksma. Dėkojame visiems, nepatingėjusiems paruošti eksponatus parodai, dalyvauti renginyje.

                                               Vyresn. priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Frišmantienė

 

,,Penktadienis KITAIP…”

Gruodžio 2-3 d. vyko mokinių tarybos organizuota nakvynė ,,Penktadienis KITAIP…”. Nakvynėje dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai ir svečiai iš kitų mokyklų: Raseinių r. Šiluvos ir Radviliškio r. Šeduvos gimnazijų. Renginio pradžioje visi buvo supažindinti su nakvynės tikslais bei veiklos programa. Nakvynės metu veikė bendras paštas. Mokytojai sakė sveikinimo kalbas, linkėjo, kad ši nakvynė būtų naudinga ir mokiniams, ir jiems. Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose: žaidė linksmus susipažinimo žaidimus, dirbo komandose, dalyvavo protmūšyje, olimpiadose, kūrė nuotaikingus šokius. Mokiniai taip pat turėjo galimybę dalyvauti Rimvydo Jurkuvėno seminare ,,Stresas ir savivertė”.  Mokinių juokas ir įdomūs pokalbiai netilo iki pat ryto. Ryte atsikėlę mokiniai papusryčiavo, dalinosi vakarykščiais įspūdžiais. Vėliau visi rinkosi aktų salėje, kur skaitė bendrą paštą, piešė atsisveikino plakatus su palinkėjimais kitoms mokykloms. Nakvynės metu mokiniai artimiau susibendravo su kitų mokyklų mokiniais. Nuoširdžiai dėkojame nakvynės rėmėjams. Atsisveikinome su mintimi „Nepaskutinį kartą susitikom..”
Mokinių prezidentė Evelina Laurynaitė

II laipsnio diplomas!

Rudenį Dubysos regioninio parko direkcija, skatindama susidomėjimą gimtojo krašto gamta ir istorija, surengė rašinių, piešinių ir fotografijų konkursą „Už Raseinių ant Dubysos“.

2016 m. lapkričio 29 d. Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta šio konkurso geriausių darbų paroda.

Džiugu, jog į parodą buvo pakviestas ir mūsų mokyklos 4 klasės mokinys Artūras Lukenskas. Jis piešinių konkurse laimėjo II vietą.

Sveikiname laureatą, jo mokytoją ir linkime tolimesnės sėkmės!