Šventiniai renginiai

Vasario 15 dieną Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje vyko renginiai, skirti Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Pradinių klasių mokiniai, kaip ir visa Lietuva, Vasario 16-osios dienos minėjimą pradėjo
,,Tautiška giesme“. Su gražia valstybės švente visus susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorė Darė Zurlienė ir pavaduotoja Nijolė Lukoševičienė. Mokinukai deklamavo eiles, dainavo dainas, skirtas tėvynei, laisvei, Lietuvai. Gimnazijos administracija apdovanojo puikiai ir gerai besimokančius mokinius, nepraleidusius nei vienos dienos, olimpiadų ir konkursų laimėtojus ir dalyvius. Padėkos įteiktos ir mokytojoms, kurios padėjo mokiniams pasiruošti konkursams.
Šventinis rytmetys baigėsi bendru rateliu-žaidimu „Gražus mūsų ratelis“.
5-7 klasių mokinukai dalyvavo protų mūšyje „Ką žinai apie Lietuvą?“. Klausimus viktorinai
paruošė ir ją vedė jaunasis šaulys Aimadas Gedminas. Aimadas domisi istorija nuo pradinių klasių, nuo penktos klasės laimi „Lietuvos istorijos žinovo“ konkurse mokykloje. Jo parengtos užduotys sudomino ir paskatino daugiau sužinoti apie Lietuvos praeitį jaunesnių klasių mokinius.
Ingrida Račickienė ir Rasa Adomaitienė, mokytojos


Comments are closed.