Edukacinis projektas moksleiviams ,,Kino busas“

,,Kino busas“ yra tęstinis kino edukacijos projektas kiekvienais metais vykstantis Lietuvos
regionuose. ,,Kino busas“ komanda jau vienuolika metų nuosekliai dirba, vykdydama profesionalaus kino sklaidą, edukuodama vaikus ir jaunimą, pedagogus. Į projekto vykdymą visuomet yra įtraukiami jauni, pripažinti kino profesionalai bei edukatoriai.
Šiuo projektu siekiama plačiau supažindinti vaikus ir jaunimą su kino menu, jo istorija, kino gamybos procesais, ugdyti jaunąją kino žiūrovų kartą. Projekto metu vystomas įvairaus amžiaus moksleivių meninis kino suvokimas, lavinamas gebėjimas komunikuoti
vaizdų pagalba, skatinamas jų domėjimasis kino menu, ugdomas estetinis skonis, kultūrinis akiratis ir vertybinės nuostatos, vystomi komunikaciniai ir meniniai gebėjimai, kūrybiškumas bei kritinis mąstymas.
,,Kino busas“ gegužės 17 dieną aplankė ir Betygalos Maironio gimnazijos mokinius. Pradinių klasių mokiniai žiūrėjo filmą ,,Tamsta Varlius“, 5-7 klasių mokiniai – ,,Arčiau debesų“ ir I-IV g klasių mokiniai – ,,Velnių salos karalius“. Po kiekvienos filmo peržiūros kino režisierius-moderatorius Maratas Sargsyan profesionaliai aptarė žiūrėtus filmus.


Comments are closed.