Trumpoji stažuotė Kretingos r. Kurmaičių pradinėje mokykloje

Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija yra Ugdymo plėtotės centro ir 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ dalyvė, todėl turėjau galimybę visą savaitę praleisti Kretingos r. Kurmaičių pradinėje mokykloje. Dalyvavau trumpojoje stažuotėje ,,Savarankišką mokymą(si) skatinančių metodų taikymas pradiniame ugdyme“. Pasirinkau šią programą, nes jos tikslas – pasidalinti patirtimi apie savarankišką mokymą(si) skatinančių metodų taikymą pradiniame ugdyme ir mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimą kolegialiai mokantis. Stažuotės metu buvo supažindinta su IKT panaudojimu ugdymo procese galimybėmis, taip pat buvo stebimos ir aptariamos atviros įvairiose edukacinėse aplinkose vedamos savarankišką mokinių mokymąsi skatinančios pamokos, buvo analizuojami tokį mokinių mokymąsi skatinantys metodai, rengiamas savarankiško mokymosi dienos veiklos planas.
Žinau, kad naujovės prigis mano pamokose ir tai paskatins sėkmingą mokinių mokymą(si).
Tam, kad galėčiau dalyvauti stažuotėje, aš taip pat turėjau parengti stažuotės programą ir savo mokykloje priimti kitų šalies mokyklų mokytojus. Parengiau programą „Pamokos tobulinimo aspektai“ ir kolegų lauksiu kitų mokslo metų rudenį.

Ingrida Račickienė, stažuotės dalyvė ir antros klasės mokytoja

Comments are closed.