Sveikos gyvensenos ir sporto diena „Judėkime drauge kartu su šeima“

Raseinių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamą projektą ‚Sveikatos takeliu“ 2019 m. birželio 4d. Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija organizavo sporto ir sveikatingumo šventę „Judėkime drauge kartu su šeima“. Renginio tikslas puoselėti sveikatą, plėtoti sveikatos ugdymo veiklas, telkdama rajono bendruomenes bendrai sveikatinimo veiklai, propaguodama sveiką gyvenseną.

Kaip ir visuomet, noriai bendradarbiaudama į renginį atvyko Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Giedrė Vaidotienė ir visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Asta Kavaliauskienė bei visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokyklose, Virginija Mažeikienė.

Sveikatingumo renginį vedė gimnazistė Simona. Visus šventės dalyvius ritminiu šokiu pasveikino Betygalos Maironio gimnazijos šokėjos, vadovaujamos pavaduotojos Nijolės Lukoševičienės. Nuoširdų sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Darė Zurlienė. Antros klasė mokinė Simona Lukošiūtė padeklamavo N. Morkūnienės eilėraštį „Lenktynės“.
Renginio „Judėkime kartu su šeima“ tikslas − aktyviai, draugiškai judėti, bendrauti, patirti teigiamų emocijų, todėl visi dalyviai buvo pakviesti žaisti, judėti individualiai ir mišriose komandose, piešti, spręsti kryžiažodžius, išklausyti paskaitą, pasirinkti patinkančią veiklą bei išbandyti save.

Sporto diena prasidėjo bendra apšilimo mankšta, kurią vedė kūno kultūros mokytojas Matas Skamarakas. Vėliau visi mokiniai dalyvavo draugiškame bėgime − pradinukai ir penktokai su savo mokytojomis bėgo gimnazijos stadione, o 6-III klasių mokiniai su kūno kultūros mokytoju bei klasės auklėtojomis bėgo iki šaltinėlio. Prie bėgimo prisijungė ir sveikatos priežiūros biuro specialistės. Kol mokiniai dalyvavo sportiniuose užsiėmimuose, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro komanda vedė paskaitą-praktinį užsiėmimą. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Giedrė Vaidotienė pasakojo apie
pirmosios pagalbos teikimą ištikus širdies smūgiui, pademonstavo defibriliatoriaus  teikimą. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistės visiems norintiems suaugusiems atliko kraujo tyrimus (cholesterolio bei cukraus kiekį kraujyje). Vyresniesiems mokiniams sveikatos specialistės uždavė klausimus, į kuriuos gimnazistai atsakė ir buvo apdovanoti prizais.

Priešmokyklinio ugdymo vaikai, pradinių klasių mokiniai ir penktokai, lydimi savo mokytojų Romos Skarbalienės ir Daivos Danusienės, varžėsi įvairiose draugiškose estafetėse, kurias organizavo mokytoja Ingrida Račickienė. Nuošalesniame mokyklos kampelyje mokiniai spalvino, piešė, kas yra sveikata, sprendė kryžiažodžius. Tuo pat metu vyresnieji, o vėliau ir kiti mokiniai traukė virvę, žaidė tinklinį bei krepšinį.
Mažiausieji gimnazijos vaikučiai, drąsinami savo auklėtojų Vilmos Bersėnienės, auklytės Vitos Bakanauskienės, pasirinko sau patinkančias ir jų galias atitinkančias rungtis.

Šioje šventėje mokiniai laisvai galėjo rinktis, kokia sportine veikla užsiimti, nes gimnazijos stadione jų laukė įvairios rungtys. Išbandyti smiginį kvietė mokytojas Zigmantas Bunikis, sukti lanką bei šokinėti per šokdynę vaikinus ir merginas kvietė logopedė Reda Lukoševičienė, žaidimui šaškėmis ir šachmatais vadovavo direktorė Darė Zurlienė. Džiugu, kad mokiniai labai norėjo išbandyti visas rungtis. Po rungčių gimnazijos pavaduotoja Nijolė Lukoševičienė visus pakvietė pasivaišinti sriuba.

Papietavę grupėmis šventės dalyviai vėl skubėjo į gimnazijos vidinį kiemą, kur visi gimnazijos mokiniai rinkosi veiklas ir žaidė visi kartu didelis su mažu.

Sveikos gyvensenos ir sporto dieną „Judėkime drauge kartu su šeima“ apibendrino gimnazijos direktorė Darė Zurlienė. Ji pasidžiaugė gera, linksma, naudinga švente. Padėkojo tėveliams, kurie atvyko į renginį. Ačiū gimnazijos direktorei Darei Zurlienei už šventei sudarytas sąlygas, pavaduotojai Nijolei Lukoševičienei už pagalbą organizuojant renginį, mokytojams ir klasių auklėtojams už pagalbą renginio metu, visuomenės sveikatos specialistams už žinias, praktinį užsiėmimą, galimybę atlikti kraujo tyrimus.

Smagu džiaugtis sveikatos šventės refleksijos lapeliais, kuriuose parašyta: buvo puiku, ačiū bei išreiškė norą, kad atvyktų mokinių iš kitų mokyklų.

Sveikatinimo grupės vadovė Ingrida Račickienė

Comments are closed.