Tęstinė vasaros vaikų užimtumo stovykla „Augu sveikas“

       Vasarai  besibaigiant, rugpjūčio 17 – 21 dienomis, Raseinių rajono Betygalos gimnazijoje buvo vykdoma 5 dienų vaikų vasaros stovykla, kurioje dalyvavo 1 – 4 klasių mokiniai. Vaikai susirinko į vasaros užimtumo stovyklą „Augu sveikas“, kur jų laukė pilna įdomių užsiėmimų programa.  Organizuojant vasaros poilsio stovyklą siekiama pasirūpinti vaikų turiningu laisvalaikiu vasaros atostogų metu bei ugdyti vaikų pilietiškumą bei sveiką gyvenseną.     Pagrindinis projekto tikslas – organizuoti kūrybingą ir prasmingą poilsį, sukurti nuoširdžią betarpišką atmosferą, ugdyti fizinį aktyvumą, meilę gamtai ir savam kraštui.

      Pirmąją stovyklos dieną vaikai kūrė stovyklos atributiką, pasiskirstė į tris būrius, kuriuos pristatė plakatais, žaidė žaidimus, piešė piešinius.

       Antrąjį stovyklos rytą visi išvyko į Tado Ivanausko zoologijos muziejų Kaune, apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją ir dalyvavo edukacinėje pamokoje „Pėdsekys gamtoje“.

       Trečiąją stovyklos dieną vaikai vyko į Raseinių krašto istorijos muziejų, susipažino su muziejaus ekspozicija ir dalyvavo edukacinėje pamokoje „Juostų audimas“.

       Ketvirtoji diena – kelionė į Panemunės regioninį parką, ten vaikai dalyvavo edukacinėje pamokoje „Senieji Nemuno amatai“.

       Penktąją dieną vaikai praleido gimnazijoje – rungėsi įvairiose sportinėse estafetėse, žaidė įvairius žaidimus.

     Dėkoju mokytojams – Daivai Eizintienei, Ingridai Čiapaitei, Dariui Griciui, mokytojo padėjėjai Reginai Barauskienei už įdomias veiklas, gimnazijos vairuotojui už saugias kelione, UAB „Siglivita“ už skanų maistą ir visiems, kurie prisidėjo, kad vaikai gerai praleistų laiką stovyklaudami.

    Dovanomis, ledais, gaiviaisiais gėrimais ir saldumynais  pasirūpino mūsų nuolatiniai rėmėjai – KB „Raseinių prekyba“ ir ūkininkas Vytautas Butkus.

      Labai svarbu, kad į projektą įtraukti mokiniai iš socialiai remtinų šeimų. Užimtumas vasarą reikalingas visiems vaikams, tačiau labiausiai tiems, kuriems mokykla yra dažnai vienintelė galimybė sužinoti ir pamatyti kažką naujo. Apibendrinant veiklą nusprendėme, kad išsikeltus tikslus pasiekėm ir puikiai praleidome laiką.

      Stovyklą uždarydami išsidalinome padėkas ir dovanėles, o atsisveikinome tik vienai savaitei ir vėl susitiksime gimnazijoje, nes laukia nauji mokslo metai.

 

Socialinė pedagogė Daiva Butkienė

Comments are closed.