Pasirašyta projekto „Sporto infrastruktūros įrengimas prie Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos“ NR. RASE-LEADER-6B-I-6-1-2019 finansavimo sutartis

Raseinių rajono savivaldybės administracija su Raseinių rajono vietos veiklos grupe „Raseinių krašto bendrija“ ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto „Sporto infrastruktūros įrengimas prie Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos“ NR. RASE-LEADER-6B-I-6-1-2019 paramos sutartį, pagal kurią yra skirta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos parama. Skirta parama sudaro 60 507,00 Eur – 80,00 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (iš jų – 51 430,95 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 9 076,05 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos), Savivaldybė prisidės 20 proc. – 15 126,79 Eur. Bendra projekto vertė – 75 633,79 Eur. Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovas – Imantas Piekus, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas, projekto koordinatorė – Loreta Sirvidienė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė, projekto finansininkė – Jolanta Piekuvienė, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė. Projekto įgyvendinimo metu planuojama gimnazijos stadione įrengti bėgimo takus su lietaus nuotekų sistema, šuolio į tolį sektorių, suoliukus ir šiukšliadėžes. Tai leis sudaryti patogesnes sąlygas mokinių fizinio ugdymo pamokoms, skatins gyventojus aktyviau leisti savo laisvalaikį.

Įrašas paskelbtas temoje Be temos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.