Šių dienų pedagogika remiasi patyriminiu ugdymu ir projektinių veiklų įvairove. Darnus komandinis darbas su kolegomis, apsikeitimas pedagogine patirtimi ne tik apjungia, bet ir leidžia pasiekti kokybiškesnių rezultatų, atrasti darbo džiaugsmą. Pedagoginis kūrybiškumas ištirpdo atskirties sienas net ir karantininiu laikotarpiu, ir leidžia atrasti naujus sprendimus, įvairias formas ugdomųjų veiklų vykdymui. Mišrios PUG „Ąžuoliukai“ vaikai drauge su logopede metodininke Reda Lukoševičiene, mokytoja metodininke Danute Aleksiene ir mokytojo padėjėja Asta Kudakiene turėjo galimybę dalyvauti akredituotos ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Žaidimai moko“ veikloje. Pasitelkę IT priemones, būdami skirtingose mokyklos patalpose ir komandose, atliko tą pačią ugdomąją veiklą. Projektinė veikla „Aš žmogus“ apjungė visas priešmokyklinuko ugdomąsias kompetencijas ir logopedines pratybas. Toks veiklos įgyvendinimas buvo pirmas tarpdalykinėje projektinėje praktikoje, kuomet įgyvendinimas vyko nuotoliniu ryšiu ir skirtingose patalpose, pasidalinus komandomis. Vykdydami veiklą ir susipažindami su žmogaus kūno dalimis, vaikai įsisavino pedagogių parengtą teorinę ir praktinę medžiagą. Vaikai dirbo ne tik komandomis, bet ir poromis, individualiai. Įgyvendinti uždavinai: elektroninėse pateiktyse susipažinta su žmogaus kūno dalių pavadinimais, atlikti kūrybiniai darbai-aplikacijos “Žmogus”, išmokta dainelė-mankšta, žinių įtvirtinimui įveiktas galvosūkis. Tikslas pasiektas- su žmogaus kūno dalimis susipažinta! Vaikai ir pedagogės patyrė darnaus komandinio darbo ir rezultato džiaugsmą. Už nuoširdų darbą vaikai buvo apdovanoti nykštukų dovanomis.

Įrašas paskelbtas temoje Be temos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.