Karjeros paslaugos

 Gerbiami Karjeros paslaugų skyrelio lankytojai,

apie vykstančius  mokykloje  karjeros renginius ir kitus, susijusius su šia veikla įvykius, kviečiame skaityti skyrelyje Naujienos

          Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

            Džiaugiamės galėdami informuoti, kad nuo 2012 metų gruodžio mėnesio pabaigos mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjera ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme.“

              Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Karjeros paslaugas apima:

·  ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;

·  karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės sisteminimo ir teikimo procesas;

· karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Programa mokiniams padės:

·         pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;

·         rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją;

·         priimti tinkamus karjeros sprendimus;

·         mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas;

·         įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką;

·         suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt.

Karjeros koordinatoriaus paslaugos teikiamos

Kontaktinės darbo valandos:   pirmadienį – 13.50 – 14.35 val.

ketvirtadienį - 13.50 – 14.35 val.

Rasa Adomaitienė, karjeros koordinatorė, Raseinių r. Betygalos Maironio vidurinės mokyklos vyresnioji istorijos mokytoja.

Alma Radvilė, karjeros konsultantė Raseinių rajono ugdymo įstaigoms, Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė metodininkė, tel. Nr. 8 698 81617, el. paštas: alma.radvile@karjera.info

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Raseinių r. Betygalos Maironio vid.  mokyklos Profesinis konsultavimas

Ugdymo karjerai modelis

Ugdymo karjerai programa

INFORMACIJOS PAIEŠKA INTERNETINESE SVETAINĖSE

www.studijos.lt

www.stojimai.lt

www.lamabpo.lt

www.mokslas.lt

www.aikos.smm.lt

www.nec.lt

www.kursai.tinklas.lt

www.euroguidance.lt

www.karjerosmokykla.europass.lt

www.ldb.lt

www.cvonline.lt

www.cv.lt

www.eurodesk.lt

www.visidarbai.lt

www.darbaslietuvoje.lt

www.noriudarbo.lt

www.dirbu.lt

Jei Tau rūpi Tavo  karjera,

naktimis negali užmigti, nes nuolat kamuoja klausimai „Ką ir kur studijuoti?“,

negali pasirinkti tarp dviejų specialybių ir nuolat svarstai visus už ir prieš,

visada viskuo abejoji, todėl nori tai aptarti su suaugusiuoju, ateik į

Karjeros planavimo centrą (KPC) mokyklos bibliotekoje.

 

Comments are closed.