Finansinės ataskaitos

Atnaujinta: 2019 m. kovo 25 d.

2018 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31

2018 m. veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas 2018-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018-12-31

Pinigų srauto ataskaita 2018-12-31

Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 2018-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31 duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31 duomenimis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30 duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30 duomenimis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2017-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31

Ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m.

2016 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Sąmatos vykdymo ataskaita 2016-12-31 Nr.1

Sąmatos vykdymo ataskaita 2016-12-31 Nr.2

Sąmatos vykdymo ataskaita 2016-12-31 Nr.3

Sąmatos vykdymo ataskaita 2016-12-31 Nr.4

Lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2016-12-31 Nr.12

DB III ketv.

MK III ketv.

SF III ketv.

Sp. IT PIII ketv.

SP IT T III ketv.

Aiškinamasis raštas 06-30

Finansinės būklės ataskaita 06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 06-30

2016 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2016 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2015 m.

2015 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2015 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m.

Pinigų srautų ataskaita 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.

 

Comments are closed.