Tvarkaraščiai

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.

Tvarkaraštis 2018-2019 m.m. II pusmečiui

Tvarkaraštis 2018-2019 m. m. I pusmečiui

Mokytojų budėjimo per pertraukas grafikas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

PATVIRTINTA
Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d.
įsakymu Nr.V1-80

RASEINIŲ R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZIJOS 2018–2019 M. M.
II PUSMEČIO

KLASIŲ VALANDĖLIŲ GRAFIKAS

Klasė Diena Pamoka
5 Penktadienis 6
6 Antradienis 7
7 Trečiadienis 6
I g Antradienis 7
II g Ketvirtadienis 8
III g Penktadienis 8
IV g Antradienis 8

 

Comments are closed.